Schuldbemiddeling

Wij begeleiden u naar de oplossing van uw financiële problemen.Mr. Huygen is door de overheid erkend als bemiddelaar in handels- en burgerlijke geschillen. Deze materie vergt voortdurende opleiding en  training opgelegd door de overheid. Mr. Huygen is coach bij B-Mediation. 


Conflicten horen onvermijdelijk bij een advocatenpraktijk.  Elk conflict is anders en vergt eigen aanpak en onderhandelingstechnieken.


Wij trachten met het nodige respect voor ieders waarheid en mening, de communicatie tussen betrokkenen te herstellen. Een conflict maakt immers de communicatie moeilijk of zelfs onmogelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat in de huidige digitale maatschappij, de nood aan intermenselijk contact en luisteren naar elkaar sleutel tot de oplossing is. Een bemiddeling die slaagt levert altijd meerwaarde op, akkoorden houden stand en vaak is de relatie tussen partijen hersteld.